3 نتیجه یافت شد

آپارتمان 103 متری در مهدیه
رهن و اجاره
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 103 متری در مهدیه
رهن: 270,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در متخصصین
رهن و اجاره
1
آپارتمان 140 متری در متخصصین
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان
مغازه 138 متری در هنرستان
رهن و اجاره
1
مغازه 138 متری در هنرستان
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 15,000,000 تومان