فروش آپارتمان

۱۸ متری شکریه قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۲,۳۹۶,۶۹۴ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 121 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 121 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان
بازدید مجازی