فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 200 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 200 متری در شکریه
قیمت کل: 6,400,000,000 تومان
بازدید مجازی