فروش آپارتمان

کوچه مشکی قیمت کل: ۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 172 متری در  پرستار
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در پرستار
قیمت کل: 6,192,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 192 متری در کوچه مشکی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 192 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 6,144,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 172 متری در جهان نما
قیمت کل: 6,020,000,000 تومان
بازدید مجازی