فروش آپارتمان

کمال اباد قیمت کل: ۴,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 178 متری در کمال اباد
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 178 متری در کمال اباد
قیمت کل: 4,272,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 187 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 187 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,301,000,000 تومان
بازدید مجازی