فروش آپارتمان

کبابییان قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 134 متری در شهرک فرهنگیان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 134 متری در شهرک فرهنگیان
قیمت کل: 2,144,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در زمانی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 120 متری در زمانی
قیمت کل: 2,280,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 112 متری در زمانی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 112 متری در زمانی
قیمت کل: 2,352,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در کبابییان
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 130 متری در کبابییان
قیمت کل: 2,340,000,000 تومان
بازدید مجازی