فروش آپارتمان

پرستار قیمت کل: ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 120 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در پرستار
قیمت کل: 3,720,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در کمال اباد
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در کمال اباد
قیمت کل: 3,645,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 125 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 125 متری در مدیریت
قیمت کل: 3,750,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 3,780,000,000 تومان