فروش آپارتمان

پارک سپیده استادان قیمت کل: ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 146 متری در عمار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 146 متری در عمار
قیمت کل: 5,945,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در پارک سپیده استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در پارک سپیده استادان
قیمت کل: 5,920,000,000 تومان