فروش آپارتمان

هنرستان قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 200 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 200 متری در هنرستان
قیمت کل: 6,000,000,000 تومان
بازدید مجازی