رهن و اجاره مغازه

هنرستان رهن: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
مغازه 138 متری در هنرستان
رهن و اجاره
1
مغازه 138 متری در هنرستان
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 15,000,000 تومان