فروش آپارتمان

مهدیه قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان