فروش آپارتمان

مهدیه قیمت کل: ۲,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 163 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 163 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,771,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 147 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 147 متری در جهان نما
قیمت کل: 2,793,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 153 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 153 متری در شکریه
قیمت کل: 2,907,000,000 تومان
بازدید مجازی