فروش آپارتمان

مدیریت قیمت کل: ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
قیمت کل: 5,115,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 180 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 180 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 5,040,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در مدیریت
قیمت کل: 5,120,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 153 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 153 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,049,000,000 تومان
بازدید مجازی