فروش آپارتمان

مدیریت قیمت کل: ۵,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 172 متری در  پرستار
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در پرستار
قیمت کل: 6,192,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 162 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 162 متری در مدیریت
قیمت کل: 5,994,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 146 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 146 متری در استادان
قیمت کل: 5,840,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 154 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 154 متری در استادان
قیمت کل: 5,852,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 172 متری در جهان نما
قیمت کل: 6,020,000,000 تومان
بازدید مجازی