فروش آپارتمان

مدیریت قیمت کل: ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 175 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 175 متری در مدیریت
قیمت کل: 3,325,000,000 تومان