رهن و اجاره آپارتمان

متخصصین رهن: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 140 متری در متخصصین
رهن و اجاره
1
آپارتمان 140 متری در متخصصین
رهن: 80,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان