فروش خانه حیاط دار

فرهنگ قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۴,۴۸۲,۷۵۸ تومان

ملک های مشابه
خانه حیاط دار 145 متری در فرهنگ
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
خانه حیاط دار 145 متری در فرهنگ
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
بازدید مجازی