فروش آپارتمان

طالقانی قیمت کل: ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۱,۰۸۱,۰۸۱ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 74 متری در طالقانی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 74 متری در طالقانی
قیمت کل: 820,000,000 تومان
بازدید مجازی