فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان