فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۲,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان