فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان