فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان