فروش خانه حیاط دار

شهناز قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۳,۹۸۰,۵۸۲ تومان

ملک های مشابه
خانه حیاط دار 206 متری در شهناز
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
خانه حیاط دار 206 متری در شهناز
قیمت کل: 7,000,000,000 تومان
بازدید مجازی