فروش آپارتمان

سعیدیه پایین قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۷,۸۳۵,۰۵۱ تومان