فروش آپارتمان

سعیدیه بالا قیمت کل: ۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 157 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 157 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,338,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 144 متری در استادان
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
7
آپارتمان 144 متری در استادان
قیمت کل: 5,500,000,000 تومان
آپارتمان 150 متری در استادان
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
7
آپارتمان 150 متری در استادان
قیمت کل: 5,400,000,000 تومان
آپارتمان 171 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 171 متری در رکنی
قیمت کل: 5,472,000,000 تومان
بازدید مجازی