فروش آپارتمان

سعیدیه بالا قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۳,۳۳۳,۳۳۳ تومان