فروش خانه حیاط دار

سعیدیه بالا قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۶۰,۹۵۲,۳۸۰,۹۵۲ تومان

ملک های مشابه
خانه حیاط دار 342 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
خانه حیاط دار 342 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 12,800,000,000,000 تومان
بازدید مجازی