فروش آپارتمان

سعیدیه بالا قیمت کل: ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان