فروش آپارتمان

سعیدیه بالا قیمت کل: ۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 150 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 3,600,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
10
آپارتمان 165 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 3,795,000,000 تومان
آپارتمان 179 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 179 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 3,938,000,000 تومان
بازدید مجازی