فروش آپارتمان

سعیدیه بالا قیمت کل: ۲,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان