فروش آپارتمان

سعیدیه بالا قیمت کل: ۲,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان