فروش آپارتمان

سعیدیه بالا قیمت کل: ۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 125 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 125 متری در مدیریت
قیمت کل: 3,750,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 132 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 132 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 3,960,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 3,780,000,000 تومان
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 3,861,000,000 تومان