فروش آپارتمان

سعیدیه بالا قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان