فروش آپارتمان

زمانی قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 107 متری در پردیس
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 107 متری در پردیس
قیمت کل: 2,461,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 134 متری در شهرک فرهنگیان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 134 متری در شهرک فرهنگیان
قیمت کل: 2,144,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در زمانی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 120 متری در زمانی
قیمت کل: 2,280,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 112 متری در زمانی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 112 متری در زمانی
قیمت کل: 2,352,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در کبابییان
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 130 متری در کبابییان
قیمت کل: 2,340,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 101 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 101 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 2,424,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 105 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 100 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 100 متری در هنرستان
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
بازدید مجازی