فروش آپارتمان

زمانی قیمت کل: ۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان