فروش آپارتمان

خیابان عارف قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
قیمت کل: 5,115,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 180 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 180 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 5,040,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در مدیریت
قیمت کل: 5,120,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 180 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 180 متری در شکریه
قیمت کل: 4,860,000,000 تومان
بازدید مجازی