فروش آپارتمان

بلوار کاشانی قیمت کل: ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 139 متری در بلوار کاشانی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 139 متری در بلوار کاشانی
قیمت کل: 1,251,000,000 تومان
بازدید مجازی