فروش آپارتمان

بلوار فرشچیان قیمت کل: ۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان