فروش آپارتمان

بلوار بعثت قیمت کل: ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 84 متری در فرهنگ
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 84 متری در فرهنگ
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 69 متری در بلوار بعثت
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 69 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 1,725,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 80 متری در بلوار بعثت
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 80 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
بازدید مجازی