فروش آپارتمان

بلوار بعثت قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 130 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
9
آپارتمان 130 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 4,160,000,000 تومان
آپارتمان 128 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 128 متری در مدیریت
قیمت کل: 4,096,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در ادیب
قیمت کل: 4,160,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در استادان
قیمت کل: 4,290,000,000 تومان
بازدید مجازی