فروش آپارتمان

بلوار بعثت قیمت کل: ۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 168 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 168 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 4,032,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 179 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 179 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 3,938,000,000 تومان
بازدید مجازی