فروش آپارتمان

بلوار بعثت قیمت کل: ۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 168 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 168 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 3,864,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 179 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 179 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 3,938,000,000 تومان
بازدید مجازی