فروش آپارتمان

اعتمادیه شرقی قیمت کل: ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 172 متری در اعتمادیه شرقی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در اعتمادیه شرقی
قیمت کل: 3,440,000,000 تومان
بازدید مجازی