فروش آپارتمان

استادان قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 160 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در شکریه
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در استادان
قیمت کل: 4,900,000,000 تومان
بازدید مجازی