فروش آپارتمان

استادان قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 160 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در استادان
قیمت کل: 5,600,000,000 تومان
بازدید مجازی