فروش آپارتمان

استادان قیمت کل: ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 200 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
15
آپارتمان 200 متری در استادان
قیمت کل: 8,200,000,000 تومان