فروش آپارتمان

استادان قیمت کل: ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 130 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
9
آپارتمان 130 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 4,160,000,000 تومان
آپارتمان 128 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 128 متری در مدیریت
قیمت کل: 4,096,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در ادیب
قیمت کل: 4,160,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 138 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 138 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,416,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
قیمت کل: 4,410,000,000 تومان
بازدید مجازی ویدئو
آپارتمان 130 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در استادان
قیمت کل: 4,290,000,000 تومان
بازدید مجازی