فروش آپارتمان

استادان قیمت کل: ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
قیمت کل: 4,410,000,000 تومان
بازدید مجازی ویدئو
آپارتمان 130 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در استادان
قیمت کل: 4,290,000,000 تومان
بازدید مجازی