فروش آپارتمان

استادان قیمت کل: ۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 172 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 172 متری در جهان نما
قیمت کل: 6,536,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 179 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 179 متری در استادان
قیمت کل: 6,444,000,000 تومان
بازدید مجازی