فروش آپارتمان

استادان قیمت کل: ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 160 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
4
آپارتمان 160 متری در استادان
قیمت کل: 4,880,000,000 تومان
آپارتمان 168 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 168 متری در استادان
قیمت کل: 4,704,000,000 تومان
بازدید مجازی