فروش آپارتمان

ارام شرقی قیمت کل: ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 68 متری در ارام شرقی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 68 متری در ارام شرقی
قیمت کل: 748,000,000 تومان
بازدید مجازی